Training


Insight from Inside verzorgt al meer dan 25 jaar trainingen, lezingen en presentaties in Nederland, Europa, Amerika en Azië. We begeleiden veranderprocessen bij teams en individuen op het gebied van: persoonlijk leiderschap, leiderschap, team ontwikkeling, culturele diversiteit, commerciële ontwikkeling en creatief denken. We inspireren mensen om meer zichzelf te worden, want: “je kunt niet meer worden dan jezelf, maar je kunt wel meer jezelf worden”.

We geloven dat mensen zich het best ontwikkelen als ze worden gestimuleerd om te experimenteren in een veilige omgeving. Met positieve feedback en respect voor persoonlijke waarden. In een training die zowel leuk als uitdagend is, vol inspiratie om de grens op te zoeken in vaardigheden en talenten. Waar mensen kunnen leren van praktische situaties en beproefde theorieën.

try-out-trainingen

Insight from Inside creëert beweging en daagt mensen uit om grenzen te verkennen én over te steken. We gebruiken de filosofie van KaiZen; veranderen in ridicuul kleine stapjes. We besteden veel aandacht aan het borgen van voornemens, met bijzonder krachtige interventies als de Intention Circle.

Insight from Inside traint in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal vanuit heldere uitgangspunten:

  • Concrete resultaten; zodat de effecten van een training herkenbaar zijn.
  • Persoonlijk leercontract; waarop laten deelnemers zich aanspreken? We voeren altijd individuele of groep intake gesprekken.
  • Authentiek gedrag; het ‘er zelf in geloven’ is elementair, deelnemers gaan op zoek naar gedrag dat bij hen past.
  • Gedragsverandering; nieuw gedrag volhouden door ondersteuning, sturing en coaching in de dagelijkse praktijk. Door management, collega’s en trainer.
  • Praktisch; dicht tegen de dagelijkse praktijk, met eigen cases en praktijkvoorbeelden, zodat de herkenbaarheid groot is. Met veel praktijk en weinig theorie.
 try-out-Onderwerpen-trainingen

Aanpak

We bouwen in trainingen aan een veilige en leuke leeromgeving, zodat mensen zich uitgenodigd voelen om zich kwetsbaar op te stellen en te experimenteren.

We trainen op speelse en enthousiaste wijze. Met energieke oefeningen, soms confronterende rollenspellen en bevlogen voordrachten en verhalen. We gebruiken onze passie om te acteren en dagen deelnemers uit zelf ook te improviseren, met theaterinterventies en improvisatie theater.

We trainen in kleine groepen, met veel persoonlijke aandacht. Daarnaast verzorgen we ‘large scale’ interventies, voor 50 tot 100 of meer deelnemers tegelijkertijd. Met workshops en lezingen.

We gebruiken, naast effectieve methodieken als RET en NLP een breed scala van andere ‘state of the art’ technieken en theoretische concepten.

Rationele Effectiviteitstraining (RET) is een methode om belemmerende ideeën onder de loep te nemen en aan de realiteit te toetsen in plaats van ze als vanzelfsprekend aan te nemen. Door zijn nuchtere, didactische benadering spreekt de RET mensen in organisaties heel gemakkelijk aan.

Neuro linguïstisch programmeren (NLP) is ontstaan als een model voor communicatie en het veranderen van de innerlijke ervaring. NLP helpt mensen om de wisselwerking tussen gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedragingen te herkennen en die zo te veranderen dat ze hun potentieel tot bloei kunnen brengen.
Competentiemeting
Trainingen zijn altijd maatwerk, waarbij we zorgvuldig aansluiten bij de huidige en gewenste situatie. Indien gewenst beginnen we met een nulmeting, bijvoorbeeld een 360° competentiescan.

Literatuur voor deelnemers
We werken met handzaam en praktisch materiaal, vaak aangevuld met een boek dat aansluit op het onderwerp.

Lezingen en workshops
Robert Schulte van Insight from Inside geeft ook lezingen en korte, intensieve workshops voor grote groepen over uiteenlopende thema’s. We faciliteren ook dagprogramma’s als dagvoorzitter of met werkvormen die zijn afgeleid van bijvoorbeeld ‘de wereld draait door’. Gericht op interactie met de zaal en optimale effectiviteit.

Visie

We inspireren mensen om meer zichzelf te worden. Want: “je kunt niet meer worden dan jezelf, maar je kunt wel meer jezelf worden”. We geloven dat mensen zich het best ontwikkelen als ze worden gestimuleerd om te experimenteren in een veilige omgeving. Met positieve feedback en respect voor persoonlijke waarden. In een training die zowel leuk als uitdagend is, vol inspiratie om de grens op te zoeken in vaardigheden en talenten.

Insight from Inside creëert beweging en daagt mensen uit om grenzen te verkennen én over te steken. We gebruiken de filosofie van KaiZen; veranderen in ridicuul kleine stapjes. We besteden veel aandacht aan het borgen van voornemens, met bijzonder krachtige interventies als de Intention Circle.

Lees meer

Training

Insight from Inside verzorgt al meer dan 25 jaar trainingen, lezingen en presentaties in het Nederlands, Engels en Duits. In binnen- en buitenland. In Europa, Amerika en Azië.

We begeleiden veranderprocessen bij teams en individuen op het gebied van: persoonlijk leiderschap, leiderschap, team ontwikkeling, culturele diversiteit, commerciële ontwikkeling en creatief denken.

We trainen op speelse en enthousiaste wijze. Met energieke oefeningen, soms confronterende rollenspellen en bevlogen voordrachten en verhalen. We gebruiken onze passie om te acteren en dagen deelnemers uit zelf ook te improviseren, met theaterinterventies en improvisatietheater.

Lees meer

Coaching

Coach Robert Schulte is er voor iedereen die zich persoonlijk wil ontwikkelen. Je doet inspiratie op en werkt vanuit je eigen kracht. Als coach helpt hij je met uiteenlopende vragen, bijvoorbeeld op het gebied van loopbaan, persoonlijke effectiviteit, stressmanagement of leidinggeven.

Coaching start met een doel stellend gesprek. Het traject is op maat gemaakt en het aantal gesprekken en de gespreksduur varieert per situatie. Meestal starten we met een persoonlijkheidsanalyse middels de Birkman methode.

We gebruiken de coaching monitor om meer inzicht in de effectiviteit van coachtrajecten te krijgen.

Robert Schulte is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en houdt zich aan de richtlijnen van deze orde.

Lees meer