Teamontwikkeling


Een team levert prestaties die door de individuele leden niet kunnen worden geleverd. TEAM staat ook wel voor: Together Each Achieves More. Een team heeft een gezamenlijke opdracht en biedt veiligheid.

Maar er zijn meer bouwstenen.  Bouwstenen die bestaan uit een rangorde van vier hoofdzaken: doelen en prioriteiten, rollen en taken, procedures en interpersoonlijke verhoudingen.  De volgorde geeft aan wat het eerste aandacht verdient en wat daarna.

Dit ‘team effectiviteitsmodel” ziet er als een piramide uit.

In teamontwikkeling staan de elementen in dit model altijd centraal. Met vragen zoals:

  • Wat zijn de doelen van ons team en begrijpen en accepteren we die?
  • Weet iedereen wie waarvoor verantwoordelijk is?
  • Maken we adequaat gebruik van ieders kennis, vaardigheden en talenten?
  • Hebben we goede procedures voor besluitvorming, probleemoplossing en communicatie?
  • Hoe wisselen we informatie uit en hoe geven en ontvangen we feedback?
  • Hoe werken we als teamleden samen, voelen we ons vrij om met ideeën en plannen te komen?
  • Is er respect voor elkaar?
  • Verstoren individuele werkgewoonten het teamwork?

handen1
Als onderdeel van teamprogramma’s gebruiken we vaak de Birkman methode. Maar ook bijvoorbeeld: Belbin teamrollen, feedback geven en ontvangen, kwaliteiten en valkuilen in het team, samenwerkingsoefeningen en intervisie als middel om te leren van elkaar.

Samenwerkingsoefeningen zijn altijd inspirerend, actief en creatief. Confronterend waar nodig, met zorgvuldige nabespreking en vertaling naar de praktijk van het team.

We werken veel met improvisatie theater, ter lering en vermaak.

Visie

We inspireren mensen om meer zichzelf te worden. Want: “je kunt niet meer worden dan jezelf, maar je kunt wel meer jezelf worden”. We geloven dat mensen zich het best ontwikkelen als ze worden gestimuleerd om te experimenteren in een veilige omgeving. Met positieve feedback en respect voor persoonlijke waarden. In een training die zowel leuk als uitdagend is, vol inspiratie om de grens op te zoeken in vaardigheden en talenten.

Insight from Inside creëert beweging en daagt mensen uit om grenzen te verkennen én over te steken. We gebruiken de filosofie van KaiZen; veranderen in ridicuul kleine stapjes. We besteden veel aandacht aan het borgen van voornemens, met bijzonder krachtige interventies als de Intention Circle.

Lees meer

Training

Insight from Inside verzorgt al meer dan 25 jaar trainingen, lezingen en presentaties in het Nederlands, Engels en Duits. In binnen- en buitenland. In Europa, Amerika en Azië.

We begeleiden veranderprocessen bij teams en individuen op het gebied van: persoonlijk leiderschap, leiderschap, team ontwikkeling, culturele diversiteit, commerciële ontwikkeling en creatief denken.

We trainen op speelse en enthousiaste wijze. Met energieke oefeningen, soms confronterende rollenspellen en bevlogen voordrachten en verhalen. We gebruiken onze passie om te acteren en dagen deelnemers uit zelf ook te improviseren, met theaterinterventies en improvisatietheater.

Lees meer

Coaching

Coach Robert Schulte is er voor iedereen die zich persoonlijk wil ontwikkelen. Je doet inspiratie op en werkt vanuit je eigen kracht. Als coach helpt hij je met uiteenlopende vragen, bijvoorbeeld op het gebied van loopbaan, persoonlijke effectiviteit, stressmanagement of leidinggeven.

Coaching start met een doel stellend gesprek. Het traject is op maat gemaakt en het aantal gesprekken en de gespreksduur varieert per situatie. Meestal starten we met een persoonlijkheidsanalyse middels de Birkman methode.

We gebruiken de coaching monitor om meer inzicht in de effectiviteit van coachtrajecten te krijgen.

Robert Schulte is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en houdt zich aan de richtlijnen van deze orde.

Lees meer