Leiderschap


Leiderschap-ontwikkelenOntwikkeling van leiderschap is elementair in succesvolle organisaties.  Succesvolle leiders zijn daarbij excellent in:

  1. Stijlflexibiliteit en
  2. Empowerment

Bij stijlflexibiliteit gaat het om de kunst van het afstemmen van de eigen stijl van een leider op die van de medewerker. Wat is jouw eigen stijl als manager en hoe blijf je flexibel, zelfs als er gedrag van je wordt verwacht wat buiten je comfort zone valt? We gebruiken daarbij modellen en instrumenten als bijvoorbeeld:

  • Situationeel leidinggeven van Hersey & Blanchard,
  • Coachend leidinggeven principes,
  • De kunst van Kaizen (baby steps) in doelen stellen,
  • Feedback geven

Bij empowerment gaat het om het creëren van ‘self-efficacy’ bij medewerkers. Efficacy is : “the power to produce an effect”. De Amerikaanse psycholoog Albert Bandura heeft het over een viertal essentiële factoren die ‘self-efficacy’ vergroten. Factoren die ook belangrijk zijn in het vergroten van transfer van trainingen (borging in de praktijk). Deze factoren zijn:

  • Modelling door de leidinggevende,
  • Gezond stressmanagement,
  • Successen vieren,
  • Constructieve feedback.

Modelling; de leidinggevende als voorbeeld, maar ook andere voorbeelden van gewenst gedrag in de organisatie (de informele leiders bijvoorbeeld). Gezond stress management is de balans in gezonde en ongezonde stress belangrijk. Mensen hebben druk nodig om te kunnen excelleren, maar teveel druk werkt weer verlammend. Successen vieren gaat het erom successen te vieren en inzichtelijk te maken. Inspanning en resultaat belonen, als team en als individu. Constructieve feedback, een proces op gang brengen waarin mensen elkaar aanspreken en elkaar coachen om continu te verbeteren.

In al onze verandertrajecten is leiderschapsontwikkeling een essentieel onderdeel van het programma.

Visie

We inspireren mensen om meer zichzelf te worden. Want: “je kunt niet meer worden dan jezelf, maar je kunt wel meer jezelf worden”. We geloven dat mensen zich het best ontwikkelen als ze worden gestimuleerd om te experimenteren in een veilige omgeving. Met positieve feedback en respect voor persoonlijke waarden. In een training die zowel leuk als uitdagend is, vol inspiratie om de grens op te zoeken in vaardigheden en talenten.

Insight from Inside creëert beweging en daagt mensen uit om grenzen te verkennen én over te steken. We gebruiken de filosofie van KaiZen; veranderen in ridicuul kleine stapjes. We besteden veel aandacht aan het borgen van voornemens, met bijzonder krachtige interventies als de Intention Circle.

Lees meer

Training

Insight from Inside verzorgt al meer dan 25 jaar trainingen, lezingen en presentaties in het Nederlands, Engels en Duits. In binnen- en buitenland. In Europa, Amerika en Azië.

We begeleiden veranderprocessen bij teams en individuen op het gebied van: persoonlijk leiderschap, leiderschap, team ontwikkeling, culturele diversiteit, commerciële ontwikkeling en creatief denken.

We trainen op speelse en enthousiaste wijze. Met energieke oefeningen, soms confronterende rollenspellen en bevlogen voordrachten en verhalen. We gebruiken onze passie om te acteren en dagen deelnemers uit zelf ook te improviseren, met theaterinterventies en improvisatietheater.

Lees meer

Coaching

Coach Robert Schulte is er voor iedereen die zich persoonlijk wil ontwikkelen. Je doet inspiratie op en werkt vanuit je eigen kracht. Als coach helpt hij je met uiteenlopende vragen, bijvoorbeeld op het gebied van loopbaan, persoonlijke effectiviteit, stressmanagement of leidinggeven.

Coaching start met een doel stellend gesprek. Het traject is op maat gemaakt en het aantal gesprekken en de gespreksduur varieert per situatie. Meestal starten we met een persoonlijkheidsanalyse middels de Birkman methode.

We gebruiken de coaching monitor om meer inzicht in de effectiviteit van coachtrajecten te krijgen.

Robert Schulte is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en houdt zich aan de richtlijnen van deze orde.

Lees meer