Birkman


 

Vaak gebruik ik als start van een coaching traject een persoonlijkheidsanalyse met de Birkman methode. De Birkman methode is een assessment systeem dat ruimte creëert voor verandering. Het is gebaseerd op een niet-oordelend profiel dat blootlegt hoe iemand geneigd is te (re)ageren en te voelen. Het maximeert productiviteit door gedrag af te stemmen op organisatiedoelen. Het geeft zeer waardevolle kennis over het eigen of team functioneren. De Birkman methode leidt tot diepgaand zelfinzicht en een enorme versnelling in het leerrendement

Voordelen

  • Geïntegreerd: multi-dimensionele beoordelingsmethode waarbij gegevens over gedrag, motivatie en beroep worden gecombineerd.
  • Bedrijfsrelevant: empirisch ontwikkeld vanuit de werkomgeving voor de werkomgeving.
  • Beschrijvend en voorschrijvend: uitvoerige beschrijving van gedrag met een overeenkomende vergelijking met anderen.
  • On line: Platform op internet voor wereldwijde toegang, altijd en overal.
  • Direct resultaat: dynamisch gegenereerde rapporten die enkele seconden na het invullen van de vragenlijst beschikbaar zijn.
  • Brede toepassing: “van indiensttreding tot pensioen”, toepasbaar voor de totale levenscyclus van het werkend leven en verder.

.

Birkman methode
 

 

Visie

We inspireren mensen om meer zichzelf te worden. Want: “je kunt niet meer worden dan jezelf, maar je kunt wel meer jezelf worden”. We geloven dat mensen zich het best ontwikkelen als ze worden gestimuleerd om te experimenteren in een veilige omgeving. Met positieve feedback en respect voor persoonlijke waarden. In een training die zowel leuk als uitdagend is, vol inspiratie om de grens op te zoeken in vaardigheden en talenten.

Insight from Inside creëert beweging en daagt mensen uit om grenzen te verkennen én over te steken. We gebruiken de filosofie van KaiZen; veranderen in ridicuul kleine stapjes. We besteden veel aandacht aan het borgen van voornemens, met bijzonder krachtige interventies als de Intention Circle.

Lees meer

Training

Insight from Inside verzorgt al meer dan 25 jaar trainingen, lezingen en presentaties in het Nederlands, Engels en Duits. In binnen- en buitenland. In Europa, Amerika en Azië.

We begeleiden veranderprocessen bij teams en individuen op het gebied van: leiderschap, persoonlijk leiderschap, commercie en culturele diversiteit.

We trainen op speelse en enthousiaste wijze. Met energieke oefeningen, soms confronterende rollenspellen en bevlogen voordrachten en verhalen. We gebruiken onze passie om te acteren en dagen deelnemers uit zelf ook te improviseren, met theaterinterventies en improvisatietheater.

Lees meer

Coaching

Coach Robert Schulte is er voor iedereen die zich persoonlijk wil ontwikkelen. Je doet inspiratie op en werkt vanuit je eigen kracht. Als coach helpt hij je met uiteenlopende vragen, bijvoorbeeld op het gebied van loopbaan, persoonlijke effectiviteit, stressmanagement of leidinggeven.

Coaching start met een doel stellend gesprek. Het traject is op maat gemaakt en het aantal gesprekken en de gespreksduur varieert per situatie. Meestal starten we met een persoonlijkheidsanalyse middels de Birkman methode.

We gebruiken de coaching monitor om meer inzicht in de effectiviteit van coachtrajecten te krijgen.

Robert Schulte is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en houdt zich aan de richtlijnen van deze orde.

Lees meer