Teamontwikkeling


Een team levert prestaties die door de individuele leden niet kunnen worden geleverd. TEAM staat ook wel voor: Together Each Achieves More. Een team heeft een gezamenlijke opdracht en biedt veiligheid.

Maar er zijn meer bouwstenen.  Bouwstenen die bestaan uit een rangorde van vier hoofdzaken: doelen en prioriteiten, rollen en taken, procedures en interpersoonlijke verhoudingen.  De volgorde geeft aan wat het eerste aandacht verdient en wat daarna.

Dit ‘team effectiviteitsmodel” ziet er als een piramide uit.

In teamontwikkeling staan de elementen in dit model altijd centraal. Met vragen zoals:

  • Wat zijn de doelen van ons team en begrijpen en accepteren we die?
  • Weet iedereen wie waarvoor verantwoordelijk is?
  • Maken we adequaat gebruik van ieders kennis, vaardigheden en talenten?
  • Hebben we goede procedures voor besluitvorming, probleemoplossing en communicatie?
  • Hoe wisselen we informatie uit en hoe geven en ontvangen we feedback?
  • Hoe werken we als teamleden samen, voelen we ons vrij om met ideeën en plannen te komen?
  • Is er respect voor elkaar?
  • Verstoren individuele werkgewoonten het teamwork?

handen1
Als onderdeel van teamprogramma’s gebruiken we vaak de Birkman methode. Maar ook bijvoorbeeld: Belbin teamrollen, feedback geven en ontvangen, kwaliteiten en valkuilen in het team, samenwerkingsoefeningen en intervisie als middel om te leren van elkaar.

Samenwerkingsoefeningen zijn altijd inspirerend, actief en creatief. Confronterend waar nodig, met zorgvuldige nabespreking en vertaling naar de praktijk van het team.

We werken veel met improvisatie theater, ter lering en vermaak.