Leiderschap


Leiderschap-ontwikkelenOntwikkeling van leiderschap is elementair in succesvolle organisaties.  Succesvolle leiders zijn daarbij excellent in:

  1. Stijlflexibiliteit en
  2. Empowerment

Bij stijlflexibiliteit gaat het om de kunst van het afstemmen van de eigen stijl van een leider op die van de medewerker. Wat is jouw eigen stijl als manager en hoe blijf je flexibel, zelfs als er gedrag van je wordt verwacht wat buiten je comfort zone valt? We gebruiken daarbij modellen en instrumenten als bijvoorbeeld:

  • Situationeel leidinggeven van Hersey & Blanchard,
  • Coachend leidinggeven principes,
  • De kunst van Kaizen (baby steps) in doelen stellen,
  • Feedback geven

Bij empowerment gaat het om het creëren van ‘self-efficacy’ bij medewerkers. Efficacy is : “the power to produce an effect”. De Amerikaanse psycholoog Albert Bandura heeft het over een viertal essentiële factoren die ‘self-efficacy’ vergroten. Factoren die ook belangrijk zijn in het vergroten van transfer van trainingen (borging in de praktijk). Deze factoren zijn:

  • Modelling door de leidinggevende,
  • Gezond stressmanagement,
  • Successen vieren,
  • Constructieve feedback.

Modelling; de leidinggevende als voorbeeld, maar ook andere voorbeelden van gewenst gedrag in de organisatie (de informele leiders bijvoorbeeld). Gezond stress management is de balans in gezonde en ongezonde stress belangrijk. Mensen hebben druk nodig om te kunnen excelleren, maar teveel druk werkt weer verlammend. Successen vieren gaat het erom successen te vieren en inzichtelijk te maken. Inspanning en resultaat belonen, als team en als individu. Constructieve feedback, een proces op gang brengen waarin mensen elkaar aanspreken en elkaar coachen om continu te verbeteren.

In al onze verandertrajecten is leiderschapsontwikkeling een essentieel onderdeel van het programma.