Birkman


Bij teamontwikkeling gebruiken we vaak de Birkman methode®, een extreem krachtig self-assessment instrument, ontwikkeld zodat teams hun sterktes kunnen ontdekken, verhelderen en afstemmen. Het ontwikkelt zelfkennis en versterkt toegevoegde waarde, zowel voor individuen als het team. De methode is ontwikkeld en verbeterd gedurende meer dan 50 jaar gebruik door consultants en professionals in organisaties.Birkman methode

Resultaten van de Birkman methode:

  • Begrijpen van team sterktes en verscheidenheid en ontwikkeling van strategieën om blinde vlekken te managen.
  • Begrijpen van individuele sterkten, stijlen en motivatoren die bijdragen aan productieve teamrelaties.
  • Vergelijken van teamleden om potentiële conflictgebieden te identificeren. Bijdrage aan ‘gezonde conflicten’ in teambuilding.
  • Verbetering van de samenwerking en versterken van de onderlinge relatie.
  • Empowerment van zelf management in het team door beter begrip van elkaars stijlen en motivatoren.
  • Meer ‘eigenaarschap’ voor gedrag en het oplossen van conflicten.

Hieronder een korte video over de Birkman methode.