Cultural awareness


Cultural awarenessVeel organisaties worstelen met de vraag: “hoe gaan we om met de consequenties van het werken over de grens en in multiculturele teams?” Een terechte vraag, want voor elke internationale organisatie geldt: als je culturele diversiteit negeert, leidt dit tot frustratie, miscommunicatie en wantrouwen.

Insight from Inside traint organisaties die leidt tot verbeterde cross culturele communicatie.

Understanding diversity

Eén van onze trainingen is het eendaagse programma ‘Understanding Diversity’
Herken je de volgende vragen?

  • Hoe kan ik andere mensen beter begrijpen, vooral als ik ze eigenlijk niet zo mag?
  • Wat maakt nu dat ik ‘pukkels’ krijg van sommige mensen?
  • Wat doe ik eigenlijk zelf, waardoor anderen ‘pukkels’ van mij krijgen?
  • ‘Begrijp anderen voordat je zelf begrepen wilt worden’; leuk gezegd, maar hoe doe je dat nou?

 

Als je wel eens met één of meer van deze vragen worstelt, dan is een training ‘understanding diversity’ vast iets voor jou. Samen met andere collega’s in één dag werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling op dit vlak. We gaan aan de slag met verschillen tussen mensen en waar die vandaan komen. Met culturele normen en waarden en hoe je die kunt herkennen in het gedrag. Je krijgt een spiegel voor jezelf en leert makkelijker een brug te slaan en beter om te gaan met diversiteit.

Het levert zelf inzicht op en beter inzicht in diversiteit. Je kunt je oordeel beter uitstellen en effectiever omgaan met mensen die in je ‘irritatie zone’ komen.

Insight from Inside is licensed partner voor het Richard Lewis model. Een bijzonder inzichtelijk model voor het begrijpen van culturele diversiteit. Vraag een gratis demo aan voor een handige zelfscan en toegang tot een database met bijzonder waardevolle cultuur informatie over meer dan 100 landen. Vergelijk jezelf met een specifieke cultuur en bepaal in hoeverre je matcht of botst met die cultuur.