Birkman


 

Vaak gebruik ik als start van een coaching traject een persoonlijkheidsanalyse met de Birkman methode. De Birkman methode is een assessment systeem dat ruimte creëert voor verandering. Het is gebaseerd op een niet-oordelend profiel dat blootlegt hoe iemand geneigd is te (re)ageren en te voelen. Het maximeert productiviteit door gedrag af te stemmen op organisatiedoelen. Het geeft zeer waardevolle kennis over het eigen of team functioneren. De Birkman methode leidt tot diepgaand zelfinzicht en een enorme versnelling in het leerrendement

Voordelen

  • Geïntegreerd: multi-dimensionele beoordelingsmethode waarbij gegevens over gedrag, motivatie en beroep worden gecombineerd.
  • Bedrijfsrelevant: empirisch ontwikkeld vanuit de werkomgeving voor de werkomgeving.
  • Beschrijvend en voorschrijvend: uitvoerige beschrijving van gedrag met een overeenkomende vergelijking met anderen.
  • On line: Platform op internet voor wereldwijde toegang, altijd en overal.
  • Direct resultaat: dynamisch gegenereerde rapporten die enkele seconden na het invullen van de vragenlijst beschikbaar zijn.
  • Brede toepassing: “van indiensttreding tot pensioen”, toepasbaar voor de totale levenscyclus van het werkend leven en verder.

.

Birkman methode